Samhällssäkerhet 24-25 november, Stockholm

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet och krisberedskap. Forumet, med konferens och parallell utställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

Konferensprogrammet på Mötesplats Samhällssäkerhet har fyra teman med totalt ett 30-tal seminarier:

Inom Hantera krisen i samverkan fördjupas vår kunskap om samverkan från det specifika och lokala över det nationella och sektorsövergripande till den internationella arenan.

Inom Vårt sårbara samhälle riktar vi ljuset mot våra egna sårbarheter och diskuterar städers, individers och hela samhällets beredskap för större påfrestningar.

Inom Vår osäkra omvärld tar vi upp säkerhetspolitiska konflikter, ökande flyktingströmmar och ett svåröverskådligt informationslandskap – och skaffar oss en gemensam lägesbild.

Inom Kommunalt säkerhetsarbete delar vi kunskap om kommuners och landstings viktigaste utmaningar och bästa lösningar just nu.

För mer ingående information om konferensen och ett detaljerat program var god se deras hemsida:
http://www.samhallssakerhet.se/

Posted in Aktiviteter, Nyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *