Styrelseprotokoll

Datum: 2016-10-10, kl. 16.00-17.00
Plats:
Telefonmöte
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2016-01-25, kl. 15.30-16.15
Plats:
Telefonmöte
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2015-10-14, kl. 17.00-18.00
Plats:
Telefonmöte 
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2015-08-20, kl. 13.00-14.00
Plats:
Telefonmöte 
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2015-05-27, kl. 10-00-16.00
Plats: Radisson Blu Sky City Hotel, Arlanda
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2015-01-16, kl. 14.00-15.00
Plats: Telefonmöte
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2014-04-07, kl. 17.00-17.30
Plats: Telefonkonferens
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2014-04-03, kl. 8.00-8.30
Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Linköping
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i nytt fönster)

Datum: 2013-02-20, kl. 11.30-14
Plats: Hantverkargatan 45, Stockholm
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2012-12-10, kl. 11.30-14
Plats: Stockholms Prehospitala Centrum, Södersjukhuset
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2012-10-01, kl. 12-15
Plats: Arlanda Hotellby, Arlandastad
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2010-12-09, kl. 13.00-15.00
Plats: REK:s lokaler i landstingshuset, Stockholm
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2010-06-16, kl. 13.00-15.00
Plats: Landstingets lokaler i Stockholm
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2010-04-23
Plats: Arken Hotell och konferens, Göteborg
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2010-04-22
Plats: Arken Hotell och konferens, Göteborg
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)

Datum: 2010-02-23, kl. 12.00-13.00
Plats: Telefonmöte
Läs protokollet i pdf-format (öppnas i ett nytt fönster)