Styrelsen

 
Ordförande
Heléne Nilsson
Medicine Doktor/ Utbildningsansvarig
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
Vice ordförande –Vakant
Sekreterare
Thorbjörn Ohlsson
Handläggare Samhällsskydd och Beredskap
Länsstyrelsen i Södermanlands Län
tel: 010-223 42 73
e-post: thorbjorn.ohlsson@lansstyrelsen.se
Redaktör/webbmaster
Annelie Holgersson
Medicine Doktor
Kunskapscentrum för katastrofmedicin
Umeå universitet – Enheten för kirurgi
mobil: 070-21 71 695
e-post: holgersson.annelie@gmail.com
Ledamot
Jessica Lindberg
Enhetschef
Stockholms läns landsting – Enheten för katastrofmedicinsk beredskap
Mobil: 070-2409344
e-post: jessica.lindberg@sll.se
Ledamot
Peter Palmér
Ambulanssjuksköterska/Instruktör/Ägare
no-RISK; ett kunskapsföretag i Helsingborg
mobil: 0706-307900
e-post: peter@no-risk.se

Skattmästare
– vakant