Länkar

Kunskapscentra

Broschyr – Socialstyrelsens kunskapscentrum för krisberedskap,
www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-118-11

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC), Linköping: www.lio.se/kmc

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi (KcC), Umeå/ Stockholm: www.kcc.foi.se/

Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN), Stockholm: http://sremc-kcrn.org/

Kunskapscentrum katastrofmedicin (IHCAR), Stockholm:
http://ki.se/en/phs/centre-for-research-on-health-care-in-disasters

Kunskapscentrum katastrofmedicin (KcKM), Umeå: www.surgsci.umu.se/enheter/kirurgi/kckm

Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri (KcKP), Uppsala: www.katastrofpsykiatri.uu.se

Myndigheter/Organisationer

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/krisberedskap

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB): https://www.msb.se/

Stockholms läns landsting
– Krisberedskap och säkerhet: http://www.sll.se/om-landstinget/krisberedskap/
– Enheten för kris- och katastrofpsykologi: http://cefam.se/kris-katastrof

Västra Götalandsregionen – Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum (PKMC):  http://www.vgregion.se/pkmc

Region Skåne  – Området för ambulans, krisberedskap och säkerhet: www.skane.se/aks

Föreningar

Norsk förening, www.notak.org

Svensk Förening för Traumatologi: http://www.swedishtrauma.se/

Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård: www.flisa.nu

Svensk Förening för Akutsjukvård (SWEsem), www.swesem.org

World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM): http://www.wadem.org/

Kamedo

Katastrofmedicinska observatörsstudier (Kamedo): http://www.socialstyrelsen.se/kamedo 

Övriga

Krisinformation.se: https://www.krisinformation.se/

DinSäkerhet.se: http://www.dinsakerhet.se/

www.akuttjournalen.com