Bli medlem

Medlemmar i föreningen är samtliga personer som på ett eller annat sätt är intresserade av det katastrofmedicinska fältet. Föreningens mål är att främja utvecklingen inom området genom att stimulera forskning, metodutveckling, utbildning och övning samt verka för utbyte av kunskaper och erfarenheter. Av den anledningen prioriterar styrelsen följande aktiviteter för medlemmarna:

  • Årliga temadagar med fokus på olika angelägna ämnen
  • Utdelning av årliga stipendier till personer som bidrar till utveckling eller forskning inom området katastrofmedicin
  • Utdelning av stipendier för deltagande i t.ex. nationella eller internationella konferenser
  • Bistår med assistans vad gäller bl.a. expertkunskap inom olika områden, förmedlar kontakter samt upplyser om angelägna uppsatsämnen

Obligatoriska uppgifter för medlemskap är ditt namn, e-postadress samt personnummer. Frivilligt att uppge är titel, telefonnummer, adress (inklusive postnummer och postort).

Obligatoriska uppgifter

Ditt namn (obligatorisk)
Din e-postadress (obligatorisk)
Ditt personnummer (obligatorisk)

Frivilliga uppgifter

Titel
Telefonnummer
Adress
Postnummer
Postadress
Eventuellt meddelande