Konferensen Nöd- och Karantänshamn, 2-3 september, Helsingborg

Inbjudan till Sveriges Säkerhetschefer på länsstyrelser och landsting

Konferensen Nöd- och Karantänshamn anordnas den 2-3 september 2015 i Helsingborg. Konferensen är ett samverkansprojekt mellan Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Informationsbolaget i samverkan med MSB, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Region Skåne. Det är första gången konferensen anordnas  och intresset runt om i Sverige är stort. En av målgrupperna till den här viktiga konferensen är alla som jobbar med säkerhet inom län och landsting. Vid en akut händelse i en hamn drabbas de flesta förvaltningarna i en länsstyrelse eller landsting, något som kräver planering och samordning. Initiativtagare till denna konferensen är Christer Ängehov, räddningschef för Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Nöd- och Karantänshamn 2015 kommer bl.a. att diskutera: Hur agerar kommun, landsting och statliga myndigheter vid en akut händelse på ett fartyg som söker omedelbar hjälp och vill anlöpa närmaste hamn? Det kan gälla brand ombord, akut omfattande sjukdomsbild, smitta, explosion, gasutsläpp eller annan händelse. Hur skall den samlade räddningstjänsten och andra berörda myndigheter kunna planera, öva och utbilda sig inför ett oväntat scenario? Vad omfattar begreppet Nödhamn och Karantänshamn? Ansvarsområden mellan fartygets befälhavare och hjälporganisationerna, Vilka förmågor finns? Hur ser insatsstödet ut? Hur ser framtidens sjöfart ut och vad kan vi förvänta oss för scenario?

Besök http://www.nkh2015.se för fullständigt program och mer information.

Posted in Aktiviteter, Nyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *