Kallelse till årsmöte

Datum:                               150915
Tid:                                      13.00-13.15
Plats:                                   FLISA konferensen på Bohusgården i Uddevalla

Styrelsens i SKMF kallar härmed till extra insatt årsmöte

Vid årsmötet 2015-03-25 gavs styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på lösningar som bidrar till att SKMF uppnår målet att bli ”navet” för katastrofmedicin och främja utveckling inom området genom att stimulera forskning, metodutveckling, utbildning och övning.

Styrelsen har påbörjat resan mot målet och har satt igång ett antal aktiviteter. Ett ökat samarbete med andra föreningar står på agendan, temadag 2016 med inriktning för att verka för nationell samordning runt katastrofmedicinska frågor samt ökade satsningar på informationsspridning om föreningen är några exempel på aktiviteter.

Det viktigaste i en förening är medlemmarna och deras kraft i form av kunskaper, nyfikenhet, erfarenhet och engagemang. Ju fler medlemmar desto större utbyte. Därmed anser styrelsen att medlemsavgiften inte ska vara den avgörande faktorn till medlemskap. Av den anledningen föreslår styrelsen att medlemsavgiften för 2016 ska vara 0 kr, för att sedan utvärdera effekten. Förslaget grundar sig också på föreningens goda ekonomi i nuläget. Föreningen kommer även att presentera förslag på ändring av stadgar då föreningen anser att de behöver moderniseras.

Ärenden enligt dagordningen

  1. Öppnande av årsmötet
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justerare tillika rösträknare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Förslag på att ta bort medlemsavgift
  6. Presentation av förslag på nya stadgar
  7. Mötet avslutas

Ordförande SKMF Rebecca Forsberg

Posted in Aktiviteter, Årsmöten, Nyheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *