Välkommen till Svensk katastrofmedicinsk förening

Föreningens mål är att främja utvecklingen inom det katastrofmedicinska området, genom att stimulera forskning, metodutveckling, utbildning och övning samt verka för utbyte av kunskaper och erfarenheter.